Стани наш агент

За регистрирани туристически агенти

Продажба на всички автобусни билети публикувани на сайта www.avtobusni.zagoratur.com на принципа „заявка-потвърждение“
Необходими документи и информация за сключване на агентски договор с фирма Загора Тур ЕООД:
  • Копие от Удостоверението за регистрация за Турагентска/ Туроператорска дейност.
  • Копие от Актуално състояние на фирмата.
  • Пълни контактни данни на фирмата
Изпратете ги на office@zagoratur.com